Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första halvan av 1900-talet ht-16 9an

Skapad 2016-08-23 15:46 i Gudhemsskolan Falköping
Första världskriget och ryska revolutionen
Grundskola 9 Historia
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Du ska

Första världskriget

 • kopplingarna mellan 1:a världskriget och den politiska och tekniska utvecklingen i Europa under 1800-t
 • upptakten till själva krigsutbrottet (skotten i Sarajevo och svarta veckan)
 • krigsförloppet i stora drag, med fokus på avgörande slag/händelser
 • krigsslutet och Versaillesfördraget   
 • krigets konsekvenser

Ryska revolutionen

 • Rysslands historia innan ryska revolutionen i stora drag
 • orsakerna till ryska revolutionen
 • händelseförloppet i Ryssland 1917 i stora drag


 


Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar, genomföra olika arbetsuppgifter enskilt och i grupp,dessa uppgifter presenteras i classrom,samt genomföra ett individuell skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: