Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga förmågan samtala och presentera

Skapad 2016-08-23 15:58 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska

Världen är full av språk.  Människor har alltid behövt samtala med varandra. Under en dag hinner du säkert prata med din familj, lyssna på ett klipp på nätet, visa och berätta något för din klass och ropa på en kompis på rasten. När du har fångat förmågan har du blivit bättre på att samtala, lyssna och berätta muntligt för någon annan. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • samtala
 • presentera
 • argumentera

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer du att få arbeta:

 • Du ska samtala med kompisar genom att ställa frågor och lyssna
 • Du ska träna på att säga din åsikt, alltså vad du tycker
 • Du ska träna på att kompromissa, det vill säga lyssna på andras åsikter och komma överrens.
 • Du ska planera en presentation och sedan redovisa för din klass.
 • Du ska försöka förbättra ditt sätt att redovisa när du fått respons.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala
 • Argumentera
 • Förbereda och genomföra en presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: