Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa låttexter till kompositioner med hjälp av röst och digitala verktyg i åk 7

Skapad 2016-08-23 16:14 i Kärlekens skola Halmstad
Du har nu spelat en del instrument och sjungit i grupp på musiklektionerna. Nu är det dags att få en större förståelse för musikskapande och musikteori genom att koppla ihop de teoretiska kunskaper du har fått i musiken med praktiska. Om du i denna kurs bekantar dig med grunder i digitalt musikskapande är du på god väg att fortsätta utvecklas inom musik på egen hand.
Grundskola 7 Musik

Vi ska i detta arbetsområde gå igenom grundläggande teori om låtskrivande och hur man utifrån egna musikaliska idéer bidrar till eller skapar musik med hjälp av röst och digitala verktyg. Vi bekantar oss med programmet GarageBand för att skapa musik digitalt.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Uppgiftens upplägg:

Du samarbetar tillsammans med andra i din grupp där ni:

Steg 1. Skriver en text till låten.

Steg 2. Ni försöker improvisera fram en enkel melodi och rytm med hjälp av programmet GarageBand.

Ev. steg 2: Ni utgår från rytmen och skapar sedan en melodi till låten. 

Steg 3. Ni spelar in sin låt på sin eller lärarens Ipad eller egen telefon.

Steg 4: Ev. framför låten för klassen.

Lycka till!

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Matriser

Mu
Skapa låtar / kompositioner med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg i åk 7

Betyget F
För betyget F deltar du inte i skapandeprocessen tillsammans med andra i din grupp och bidrar inte till att skapa musik. Du härmar eller kopierar andras musik som du presenterar som sin egen.
Betyget E
För betyget E kan du utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C
För betyget C kan du utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
För betyget A kan du utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: