Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elektricitet

Skapad 2016-08-23 16:24 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om energi, elektricitet, energiprincipen, energikällor och människans påverkan.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Teknik

Kan energi ta slut? Hur kan man få mer energi? Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken?  Varför kan det bli strömavbrott? Frågor som de här och många andra kommer du att få svar på när du arbetar med arbetsområdet Energi och elektricitet.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:

 • vilka olika energiformer det finns
 • vad energiprincipen är
 • om olika energikällor
 • hur olika energikällor påverkar miljön
 • hur vi människor använder energi
 • hur människan utvecklat olika tekniker för att använda energi efter de behov som uppstått
 • vad elektricitet är
 • vad är statisk elektricitet
 • vad en sluten strömkrets är
 • vad en strömkälla är
 • vilka ämnen som leder ström och vilka som inte gör det
 • skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • vilka förnybara energikällor det finns
 • vilka icke förnybara energikällor det finns
 • hur människan påverkar miljön genom användning av energi
 • om att spara energi
 • om att välja energikällor som inte skadar miljön
 • vilka våra stora uppfinnare är
 • i vilken prefix man räknar elektricitet med

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö
 • genomföra undersökningar som handlar om energi
 • använda begrepp inom fysik och teknik som handlar om energi
 • förklara samband som handlar om energi
 • identifiera tekniska lösningar för energi
 • identifiera problem och behov inom energi som kan lösas med teknik
 • värdera konsekvenser av olika val av energikällor för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen när det gäller energikällor

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa om energi och elektricitet
 • göra uppgifter
 • samtala, resonera och reflektera
 • argumentera
 • genomföra laborationer
 • se filmer

Viktiga begrepp

 • atom
 • elektricitet
 • energiformer
 • energikälla
 • energiprincipen
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • generator
 • icke förnybar energi
 • isolator
 • kemiska energi
 • kompass
 • kraftverk
 • ledare
 • minuspol
 • pluspol
 • rörelseenergi
 • statisk elektricitet
 • sluten strömkrets
 • strömavbrott
 • strömbrytare
 • strömkälla
 • spole

Bedömning

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • deltar i diskussioner om energi, elektricitet och miljö.
 • arbetar med laborationer och använder materiel.

Du kommer också att få göra t.ex. en sluten strömkrets där du beskriver hur du får glödlampan att lysa och vad som händer när strömkretsen är bruten osv. (använd dig av så många olika begrepp du kan). Dra paralleller till olika tekniska apparater i  vår vardag.

Tillsammans med några klasskamrater kommer du även få argumentera för och mot olika energikällor, med miljöperspektivet/hållbar utveckling i fokus.

Din kunskapsutveckling förs in i matrise på Unikum under temats gång.

Matriser

Fy Tk Ke
Ämnesmatris Fysik år 5 Tema: Energi och elektricitet

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
Godtagbara kunskaper för årskursen
KOMMUNICERA
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
UNDERSÖKA
- planera -göra undersökningar i fysik
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
- säkerhet, genomföra
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningarna.
- värdera resultat
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
- dokumentera
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
BEGREPP
3A ...använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett enkelt sätt. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
- samtala och diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om OMRÅDET elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljus och ljus. Du jämför hur området hänger ihop med andra saker i fysiken
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om OMRÅDET elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljus och ljus. Du jämför hur området hänger ihop med andra saker i fysiken
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om OMRÅDET elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljus och ljus. Du jämför hur området hänger ihop med andra saker i fysiken
- energi
Du kan ge exempel och beskriva på ett ganska bra sätt hur energikällor, energianvändningoch isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara på ett välutvecklat sätt hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: