Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area, omkrets, vinklar och symmetrier

Skapad 2016-08-23 17:24 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Kp 1, Prima Formula åk 6
Grundskola 5 – 6 Matematik

I det här arbetsområdet kommer du att beskriva, jämföra, beräkna area och omkrets av olika geometriska objekt. Du kommer att beskriva och konstruera symmetrier. Med en gradskiva ska du bestämma och konstruera olika vinkla.

Innehåll

Till dig som elev:

Vad är det för skillnad mellan area och omkrets? Hur konstruerar jag en liksidig triangel? Tillsammans repeterar vi gamla kunskaper och skapar oss nya.

Mål

När du arbetat med kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska begrepp
 • beskriva och konstruera symmetrier
 • uppskatta och bestämma vinklar
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
 • förklara samband omkrets -area och metoder för beräkningar
 • använda strategier vid problemlösningar

Arbetssätt

Ni kommer att få arbeta med valda uppgifter i boken och övningsblad. Uppgifter kommer att lösas både enskilt och parvis. 

Varje vecka kommer ni att få läxa. Ofta blir det en veckoläxa från boken, finns längst bak, eller ett övningsblad.

Redovisningsform

Ni redovisar era kunskaper genom olika kontrolluppgifter som vi pedagoger ger er för att veta hur och vad vi ska hjälpa er med. Ni får som tidigare en diagnos efter grundkurs för att därefter gå vidare med fördjupningsuppgifter eller repetitionsuppgifter. 

Bedömning

Vi bedömer hur väl du använder matematiska begrepp, hur tydlig du är i dina redovisningar av uppgifter och på vilket sätt du löser uppgifter.

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: