Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionen av material och lärande miljö vid terminstart

Skapad 2016-08-23 18:10 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna pp är att vi ska hitta ett arbetssätt som stödjer barnen i introduktionen till material och lärandemiljö.

Innehåll

Strävansmål: att barnen ska bli självständiga att använda sig av vårt material och miljöer

  • Ge barnen möjlighet att bli självständiga genom att veta var, hur och när de kan använda materialet som finns på avdelningen samt de olika miljöerna.

  • Att ge barnen möjlighet att upptäcka och använda material och miljön i samspel med varandra.

VAD ska utvecklas/utmanas?Självständighet och leklust med materialet som vi har på avdelningen

Förmågan att välja material och miljö.

Förmågan att använda material och miljö.

Förmågan att samarbeta omkring material och i miljöer.

Förmågan att benämna material och miljöer.

Förmågan att värna om material och miljöer.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I dagsläget har vi 7 barn varav 3 barn är nya i gruppen. Vi är 3 pedagoger och en logoped som arbetar i barngruppen.

De barn som redan gått hos oss ett år har haft ett intresse för både konstruktionslek och rollek. Deras kunskap kommer vi att använda oss av för att introducera material och lärmiljöer till de nya barnen. 

Förberedelser:

Vi behöver välja ut vilka material som vi ska starta terminen med.

Vi behöver se över var materialen ska vara, i vilka rum och var i rummen. 

Vi behöver se över att det finns bildstöd till materialen och miljöerna.

 

Aktiviteter

Vi kommer att observera hur barnen närmar sig material och miljöer. Vi kommer att finnas nära barnen och ge de det stöd de behöver för att introducera det material och miljö som barnen vill använda. Vi pedagoger kommer att utmana de barn som redan är bekanta med material och miljöer att visa och berätta för de nya hur det ska användas. 

När vi ser vilka material och miljöer som barnen och/eller gruppen väljer kommer vi att utmana barnen att använda materialet ofta och på nya sätt och i nya kombinationer av barn. 

Några av de aktiviteter som vi kommer att arbeta med:

-konstruktionslek med byggmaterial, djur, figurer mm.

-rollek med affärsmaterialet

-måla 

-grupplekar

Efterarbete:

Vi kommer att dokumentera barnens förmågor i lärloggar samt samtala med barnen om deras görande. 

Vi kommer att utifrån barnens användande av material se över vad vi behöver tillföra för nytt material.

Vi kommer att utifrån barnens användande av miljöerna se vilka förändringar vi behöver göra i miljöerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: