Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Havet

Skapad 2016-08-23 18:13 i Bergagårdsskolan Öckerö
Pedagogisk planering för ett tema kring havet i årskurs 3.
Grundskola F – 3 Engelska SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

- att du ska kunna ge exempel på hur saker och ting hänger ihop i naturen och havet (NO).

- att du på ett enkelt sätt ska kunna beskriva vattnets kretslopp (NO).

- att du ska kunna ge exempel på livscykler hos en växt och ett djur som lever i havet (NO).

- att du ska kunna beskriva olika växter och djur samt jämföra dem med varandra och se likheter och skillnader mellan dem (NO). 

- att ska kunna namnge minst tio olika växter och djur som finns i och omkring havet (NO). 

- att du ska kunna beskriva enkla näringskedjor som finns i havet (NO).  

- att du ska kunna samtala om myter som handlar om naturen (havet) och människan (NO). 

- att du ska kunna skriva en faktatext om ett djur som lever i havet (SV). 

- att du ska kunna göra en bild som passar till din text (SV). 

- att du ska kunna göra en kamratbedömning av någon annans faktatext (SV).

- att du ska kunna förklara vilka yrken som är beroende av havet (SO).

- att du ska kunna beskriva hur människors handlingar påverkar havets miljö och hur vi kan göra för att förstöra miljön så lite som möjligt (SO). 

- att du ska förstå hur den tekniska utvecklingen har bidragit till att fisket har förändrats (Te)

- att du ska kunna namnet på minst fem djur som lever i havet på engelska (EN). 

 

Vi ska nå målet genom att:

 

- göra undersökningar, jämförelser och laborationer vid havet och i klassrummet samt dokumentera förloppet. 

- se på filmer om havet. 

- läsa om naturvetenskapliga myter. 

- Power point om havets djur och växter.

- delta i gemensamma diskussioner i klassrummet. 

- intervjua människor i vår omgivning. 

- träna på de engelska orden för djur som lever i havet i en PP. 

- starta upp ett akvarium i klassrummet. 

Du kan visa att du nått målen genom att:

- redovisa och berätta om genomförandet och resultatet av dina och gruppens undersökningar. 

- med bild och ord göra en enkel näringskedja, livscykel hos en växt och ett djur som lever i havet. 

- namnge olika växter och djur som lever i havet utifrån en Power Point. 

- beskriva och jämföra olika djur som lever i havet. 

- delta i diskussioner om naturvetenskapliga myter.

- skriva en fakta text och illustrera den med en bild.

- göra en kamratbedömning på någon annans faktatext. 

- delta i diskussioner om vilka yrken som är beroende av havet.

- delta i diskussioner om miljön i havet och komma med egna förslag på vad du kan göra för att förstöra miljön i havet så lite som möjligt. 

- sätta ut de tre världshaven på en karta.

- göra en intervju som handlar om havet och samhället och sedan göra ett diagram av resultatet.

- muntligt namnge fem djur som lever i havet på engelska. 

- delta i genomgångar om fisket nu och då. 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- se hur saker och ting hänger ihop i naturen och havet.

- beskriva vattnets kretslopp.

- göra en näringskedja, livscykel hos en växt och hos ett djur som lever i havet. 

- namnge minst tio växter och djur som lever i och omkring havet.

- beskriva och jämföra olika djur som lever i havet.

- samtala om naturvetenskapliga myter.

- skriva en faktatext och att illustrera den med en bild.

- göra kamratbedömning på någon annans faktatext. 

- förstå och samtala om vilka yrken som är beroende av havet.

- se hur vi människor påverkar miljön i havet och vad vi kan göra för att förstöra havets miljö så lite som möjligt.  

- att genomföra en intervju som handlar om samhället och havet och sedan redovisa resultatet i ett diagram eller en tabell. 

- att muntligt namnge minst fem djur som lever i havet på engelska.

- reflektera över hur den tekniska utvecklingen har på verkat fiskeverksamheten. 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Faktatext om djur i och omkring havet

Matriser

NO Sv Ma En SO
Tema Havet

Rubrik 1

Tema havet
På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Du kan se hur saker och ting hänger ihop i havet.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp.
Du kan beskriva en näringskedja som förekommer i havet.
Du kan beskriva livscykel hos minst en växt och ett djur som lever i havet.
Du kan namnge minst tio växter och djur som lever i havet.
Du kan beskriva och jämföra djur som lever i havet med varandra.
Du kan samtala om naturvetenskapliga myter.
Du kan skriva en faktatext och illustrera den med en bild.
Du kan göra en kamratbedömning av någon annans faktatext.
Du vet minst två yrkem som är beroende av havet.
Du har deltagit i diskussioner om hur människor påverkar miljön i havet och kan komma med egna förslag på hur vi kan göra för att första miljön i havet så lite som möjligt.
Du kan namnge och sätta ut de tre världshaven på en karta.
Du kan genomföra en intervju som handlar om havet och samhället och sedan redovisa resultatet i ett diagram eller en tabell.
Du kan namnge minst fem djur som lever i havet på engelska.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: