Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2016-08-23 18:38 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Visste du att det finns så stora likheter mellan judendom, kristendom och islam att de ibland kallas för syskonreligioner? Det gemensamma ursprunget i Abraham gör också att de kallas för de abrahamitiska religionerna. I det här arbetsområdet ska vi repetera och lära oss mer om de tre syskonreligionerna - judendom, kristendom och islam. Vi kommer att lära oss mer om religionernas heliga byggnader, heliga skrifter, traditioner, högtider och ceremonier. Vi jämför även religionerna för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområdet kommer du att:

 • få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. 
 • enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om de tre religionerna.
 • i samband med läsning av faktatexter muntligt samt skriftligt få sammanfatta dina kunskaper om de tre religionerna.
 • få träna på att se likheter och skillnader mellan religionerna samt beskriva samband inom respektive religion.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Religion

 • Resonera om likheter och skillnader mellan de olika religionerna då det gäller heliga byggnader, levnadsregler och traditioner.
 • Visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna kristendom, judendom och islam.
 • Resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • Söka information om religioner och använda olika typer av källor samt resonera om informationens och källornas användbarhet.

Svenska

 • Skriva en jämförande text med fungerande innehåll, struktur och språklig variation.
 • Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

REDOVISNING

Du visar dina förmågor genom att:

 • beskriva vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom kristendom, judendom och islam.
 • redovisa vad respektive religions tro innebär för människors sätt att leva.
 • vilka likheter och skillnader (heliga byggnader, ritualer och levnadsregler) det finns mellan kristendom, judendom och islam.
 • utifrån ett skrivrecept skriva en jämförande text om två religioner.
 • genomföra de bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • Judendom

 • Viktiga begrepp

 • Kristendomens grunder del 1

 • Judendomens grunder del 1

 • Judendomens grunder del 2

 • Muslimska högtider och viktiga ceremonier

 • Islam

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: