Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-08-23 19:14 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Vad är egentligen teknik?
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik

Enkla mekanismer - som teknikens ABC I alla tider har vi använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste mest använda uppfinningarna brukar kallas för enkla mekanismer. Just dessa fem vanligaste som även kallas "de mäktiga fem" ska vi nu fördjupa oss i. Vi ska dessutom titta på olika tekniska system, både små och stora.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

* Förstå vad som kan vara teknik.
* Tänka kring vad tekniken har gjort för människan.
* Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren.
* Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
* Använda ämnes-specifika ord.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Genom detta arbetsområde kommer du få möjlighet att lära dig...

* om de fem enkla mekanismerna.
* om olika tekniska system

Jag kommer bedöma din förmåga att...

* samtala om teknik.
* använda dig av ämnesspecifika ord.
* dokumentera arbetsprocesser.
* resonera kring tekniska system.

Detta gör jag genom att...

* lyssna på på dig under diskussioner, samtal och aktiviteter.
* ge kontrolluppgifter för att se hur du tagit till dig kunskaper inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: