Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En upptäcktsresa i rymden

Skapad 2016-08-23 19:33 i Alsike skola Knivsta
Ett arbete om rymden baserat på "Leia och björndjuren".
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

Nu ska du få lära dig om rymden. Du lär dig också om vilken betydelse solen och månen och planeternas rörelser har för årstidernas växling. Vi läser "Leia och björndjuren". Du kommer att få träna på att läsa och skriva faktatexter.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om hur jordens rörelser runt solen spelar in i hur årstiderna förändras. Du får en förståelse för hur vårt planetsystem ser ut. Du kommer också att få lära dig några stjärnbilder och månens faser. Du övar dig även i att läsa och skriva faktatexter.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer du att få följa "Leia och björndjuren", en berättelse i flera kapitel. Du kommer också att få se filmer om rymden och stjärnbilder. Du kommer att få läsa faktatexter och svara på frågor, både enskilt och i grupp. Du dokumenterar arbetet i en temabok.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.


Matriser

NO

Rymden

 • NO   3
Du kan med hjälp beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med hjälp dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan på ett utvecklat sätt använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Du kan med hjälp berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
Du kan berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: