Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- glasögon

Skapad 2016-08-23 20:14 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Teknik

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet glasögonbågar i ämnet teknik. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur glasögon-bågar är uppbyggda, vilka material som används och hur gångjärnsmekanismen fungerar. Du kommer också att få förståelse för vilken betydelse glasögon har haft för människan genom historien, hur glasögon har utvecklats över tid och några orsaker till detta. Efter att själv ha fått undersöka olika användningsområden för glasögon ska du sedan försöka se hur man kan förbättra utformningen av glasögonbågar för någon specifik målgrupp. Därefter kommer du att få utarbeta ett förslag till lösning för den målgrupp du har valt med hjälp av skisser.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

vi ska lära kom detta för att:

 • få en förståelse för hur glasögon är uppbyggda
 • veta vilka material som används
 • förstå gångjärnsmekanismen
 • förstå vilken betydelse glasögon haft för människan genom historien och dess utveckling över tid

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi först:

 • tillsammans samla in olika typer av glasögon. Dessa kommer vi sedan att använda för att göra olika undersökningar kring
 • vi kommer också att ha genomgångar, titta på en film som handlar om hur glasögon har förändrats över tid och vilken betydelse glasögon har haft för människan samt läsa en text om detta. Tillsammans kommer vi sedan att diskutera det vi har sett och läst samt fundera över hur den framtida utvecklingen av glasögon kommer att se ut
 • under arbetsområdet kommer du också att få utforma ett förslag till glasögonbåge för en målgrupp som du har valt själv. Vi kommer att dokumentera vårt arbete i form av texter, fotton, skisser och keynotes

Vad ska vi lära?

 • kunskaper om hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar
 • hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de är gjorda av
 • din förmåga att utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra
 • din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen fungerar
 • kunskaper om hur glasögon har förändrats över tid och en medvetenhet om vilken betydelse glasögon har för människan.

Elevinflytande

Du väljer vilken typ av glasögon du vill arbeta med och för vilken målgrupp samt hur du vill redovisa ditt arbete.

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla

din förmåga att:

Hur ska eleven få möjlighet att visa vad den lärt sig?

 • på vilket sätt du kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar
 • hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av
 • på vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till glasögonbåge för en vald målgrupp
 • i bedömningen ingår hur du kan beskriva arbetsprocessen, där du dels redogör för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning och dels för tankar kring vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen
 • de skisser som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.
 • och på vilket sätt du kan redogöra muntligt för vilken betydelse glasögon har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av glasögon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: