Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA - Love åk 8

Skapad 2016-08-23 20:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbete på tema kärlek.
Grundskola 8 Engelska

“There will never be no love at all.” ― Bob Marley

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretiserade mål

De förmågor som ska tränas inom arbetet på tema "Love" är:

- muntlig förmåga: tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som ska användas på lektionstid, samt genom deltagande i diskussioner och muntliga redovisningar

- skriftlig förmåga: tränas genom genomförande av uppgifter vår lärobok och skriftlig inlämningsuppgift.

- läsförståelse: tränas genom läsning av texter i vår lärobok och uppgifter till dessa, men även genom texter ur andra medier, t.ex dikter, artiklar mm

- hörförståelse: hörförståelsen tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som ska användas på lektionstid, men även i hörförståelseuppgifter, sånger mm.

Undervisningen

Under tiden vi arbetar med området kommer vi dels att arbeta med läroböckerna, texter och övningar, men även med en uppsjö av andra saker, såsom film, diskussionsgrupper, individuella projekt och redovisningar, sånger, dikter och så vidare.

Glosor till de olika styckena i boken kan ni träna på via dessa länkar, där ni hittar många olika spel som ni pluggar glosor med.
More than just friends: http://glosor.eu/ovning/spotlight-8-more-than-just-fr.2980952.html
You can't control love: http://glosor.eu/ovning/spotlight-8-you-cant-control.2981087.html
The Mum Hunt: http://glosor.eu/ovning/spotlight-8-the-mum-hunt.3033430.html
Annie on My Mind: http://glosor.eu/ovning/spotlight-8-annie-on-my-mind.3055652.html

Er slutuppgift är att göra en individuell muntlig redovisning, där ni besvarar frågan "What is love?". Ni kan välja att redovisa inför klassen eller att ha spelat in er redovisning i ett filmklipp. Väljer ni att göra ett filmklipp så publicera detta olistat på youtube och skicka enbart länken till mig. Vid den muntliga redovisningen (oavsett redovisningssätt) ska ni tala i ungefär 3-3,5 minuter. Slutuppgiften ska vara klar och inlämnad senast fredag i vecka 11.

Bedömning

Ni kommer att bedömas genom matrisen nedan. Fokus ligger på de fyra färdigheterna och slutuppgiften.

Matriser

En
ENGELSKA - Love åk 8

FÄRDIGHETSUTVECKLING

Hörförståelse
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Lyssna så mycket som möjligt på engelska. Se exempelvis film med engelsk text, och lyssna noga på sångtexter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Lyssna ofta på engelska. Se exempelvis film med engelsk text, och lyssna noga på sångtexter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer. Fortsätt gärna lyssna på engelska. Se exempelvis film med engelsk text, och lyssna noga på sångtexter.
Läsförståelse
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Träna på läsförståelsen genom att läsa lite mer på engelska. Ha t.ex engelsk textning på filmer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Prova att läsa någon bok eller tidskrift som skulle intressera dig på engelska.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer. Prova att läsa autentiska ungdomsböcker på engelska för att ännu mer utveckla din läsning.
Skriftlig förmåga
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Tänk på hur viktig glosinlärningen är, inklusive stavning.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Tänk på att bearbeta och förbättra dina texter, t.ex stavning och grammatik.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Tänk på att bearbeta och förbättra dina texter, med lite mer avancerade uttryck och fraser.
Muntlig förmåga
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt. Träna gärna på detta genom att delta mer i muntliga övningar, inklusive att använda engelskan som enda språket på lektionstid.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt. Träna gärna på detta genom lite mer utvecklade muntliga svar, samt att använda engelskan som enda språket på lektionstid.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt. Träna gärna ännu lite mer för att få till en så autentisk muntlig förmåga som möjligt.

SLUTUPPGIFT

Bedömning av din slutuppgift som redovisats antingen inför klassen eller via ett filmklipp.
Du kan formulera dig ...
Har inte genomfört slutuppgiften. Ingen bedömning kan ske.
...enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: