Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, solsystemet och universum

Skapad 2016-08-23 20:47 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Ett arbetsområde om jorden, solsystemet och universum för åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Fysik

Vi kommer att lära oss om hur man trodde om universum och rymden förr i tiden, samt vilka olika himlakroppar som finns i universum. Vi ska undersöka ny spännande rymdforskning och hur man kan komma fram till dessa nyheter, vilka olika instrument som satelliter och andra hjälpmedel som finns.

Vi ska ta reda på hur jorden, månen och solen rör sig runt varandra och hur det påverkar dagar, årstider och fenomen som månförmörkelse och solförmörkelse.

Innehåll

Arbetsgång och utvärdering

 

 • Film om solsystemet och universum
 • Samtalar om hur man trodde förr om universum och jämför med dagens kunskap
 • Vi forskar om fakta kring planeter och gör modeller av dem med rätt (förminskat) avstånd dem emellan
 • "Rymdvandring" med presentation av himlakropparna.

 

 • Vi arbetar med hur vi delar in tid i timmar, dagar, månader och år.
 • Genomgång månförmörkelse och solförmörkelse.
 • Veckouppgift: Svara på följande frågor
  1. Hur kan man förklara att vi har olika årstider i Sverige?
  2. Hur kan man förklara att solen går upp och ner varje dag?
  3. Hur kan man förklara att månen ser olika ut olika dagar?
  4. Hur kan man förklara månförmörkelse och solförmörkelse?

 • Vi arbetar med rymdfärder och rymdteknik och ska försöka ordna kontakt med rymdforskare.
 • Prov om rymden som sammanfattar arbetsområdet, med både muntliga och skriftliga delar. Före höstlovet v 44 beräknar vi vara klara med arbetsområdet. 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Examination

1. Gruppuppgift om en himlakropp som presenteras under rymdvandringen.

2. Prov om rymden som sammanfattar hela arbetsområdet.

Länkar - alla länkar är inte möjliga att titta på hemma då inloggning krävs

Matriser

Fy
Fysik kunskapskrav åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Analysera
Analysera och värdera naturvetenskapliga upptäckter.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: