👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution /Genetik 9C ht 17

Skapad 2016-08-23 21:21 i Torpskolan Lerum
Planering och matris med kunskapskrav för EVOLUTION
Grundskola 9 Biologi
Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning och genetik. Arbetet kommer att se lite olika ut. Du kommer att få lyssna till din lärare som föreläser om olika processer. Du kommer att få diskutera i små och stora grupper.Du kommer att göra olika praktiska övningar för att konkretisera olika processer inom evolutionen. Självständigt arbete med texter samt arbetsfrågor.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

CENTRALT INNHÅLL

 

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

 • Du skall kunna använda evolutionsteorin som ett redskap för att förklara livets utveckling.
 • Du skall ha inblick i tidsperspektivet på jordens biologiska utveckling och förstå att allt levande har ett gemensamt ursprung.
 • Du skall förstå och kunna använda följande begrepp i sitt sammanhang:
 • Darwin, genetiskt arv, biologisk variation, naturligt urval, anpassning, mutation, art och population.

 

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA Genetik :

* cellens inre struktur och att arvsanlagen finns i alla cellkärnor.

* mer om DNA-molekylen som är grunden för det genetiska arvet. Hur det är uppbyggt, hur celldelning går till samt hur ett nytt protein bildas.

* att anlag för olika egenskaper ärvs från båda föräldrarna.

* mer om hur anlag kan kombineras och effekten av detta.

* ge exempel på faktorer som kan ändra den genetiska informationen.

* berätta om någon ärftlig sjukdom och hur dessa ärvs

Begrepp:

Arv och Miljö,  Kromosomer,  Gener,  DNA,  Mutationer,  Fosterdiagnostik,  Celldelning (Mitos – Meios),   Homozygot – Heterozygot,   Dominant – Recessiv,   Nedärvning (Korsschema),   Genteknik

  :

Hur kommer vi jobba -UNDERVISNING

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, korta övningar, se någon film, läsa olika texter, aggera paleontologer för att testa bevis för evolution osv. Under halklasserna kommer vi att jobba med tidslinjern samt diskutera i smågrupper kring hur utvecklingen kan ha skett.

DU FÅR CHANS ATT VISA ATT DU LÄRT DIG GENOM ATT:

 • Muntligt redovisa hur du löser ditt arbete
 • Ge kamratrespons
 • Delta vid gruppdiskussioner
 • Delta vid genomgångar
 • Lämna in läxor /göra prov
 • Visa din arbetsprocess under lektionstid

 

Matriser

Bi
Evolution ht17

Kunskapskrav för Betyget E
Kunskapskrav för Betyget C
Kunskapskrav för Betyget A
Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.