Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 4-5 Fjb skola ht-18

Skapad 2016-08-23 21:30 i Tanum
Vad är ett diagram ? Varför använder vi diagram ? Hur läser jag av en tidtabell ?
Grundskola 4 – 5 Matematik
Hur läser man av termometern ? Vad visar staplarna i ett diagram ? Vad kan medeltemperaturen vara under september månad ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

åk 4 - hämta uppgifter ur tabeller
       - ordna fakta i en tabell
       - läsa av och förstå stapeldiagram
       - göra en avprickningstabell
       - rita ett stapeldiagram

åk 5 -läsa av termometern
       - läsa och förstå linjediagram och cirkeldiagram
       - rita linjediagram
       - räkna ut medelvärde

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Du kommer att bedömas utifrån hur du:

- aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,t ex ger  förslag och beskrivningar.
- använder fungerande metoder för att lösa problem kopplade till målen, både enskilt och i grupp / både skriftligt och muntligt

- tar ansvar för och utför ditt arbete
- uppfyller målen för området 

Se vidare matris nedan.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken kap 5: Tabeller och diagram (åk 4) / kap 5: temperatur och diagram (åk 5)
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp

Arbetet beräknas hålla på mellan v.46-49

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Hämta fakta ur tabeller.
 • Ma  E 6
Ordna fakta i en tabell.
 • Ma  E 6
Läsa och förstå stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Göra en avprickningstabell.
 • Ma  E 6
Rita stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11

Ma
Temperatur och diagram, åk 5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa av termometern.
Läsa av och förstå linjediagram.
 • Ma  E 6
Rita linjediagram.
 • Ma  E 6
Räkna ut medelvärde.
 • Ma  E 6
Läsa av och förstå cirkeldiagram.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: