Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El, magnetism och atomen

Skapad 2016-08-23 21:53 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Teknik Fysik Kemi

Utan magnetism och elektricitet skulle ditt liv se helt annorlunda ut. Att du använder el, tänker du nog på ofta, men hur viktig är magnetismen? Gäller det mer än att sätta fast teckningar på kylskåpet. Har åska något med detta och göra? Varför är den gamla glödlampan utbytt mot andra alternativ?

Innehåll

Djupedalskolan läsåret 2016/17 Årskurs 6 Tidsperiod v.35->

 

Kunskapskrav

* Känna till permanentmagnetens egenskaper, funktion och begrepp
* Känna till hur en kompass fungerar och varför
* Känna till några magnetiska ämnen
* Känna till hur en glödlampa fungerar
* Känna till hur ett batteri fungerar
* Känna till hur en elektromagnet fungerar
* Förstå hur enkla elektriska kretsar är uppbyggda och deras funktion
* Känna till statisk elektricitet och kunna förklara fenomenet
* Känna till atomens uppbyggnad och begrepp

Bedömning

* Aktivt deltagande under lektioner
* Dokumentation av experiment
* Skriftligt prov inom el, magnetism och atomens uppbyggnad

Arbetssätt

* Lektioner om el, magnetism och atomen
* Filmvisning som behandlar aktuella arbetsområden
* Experiment inom el och magnetism
* Dokumentation av experiment
* Skriftligt prov inom el och magnetism

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
El, magnetism och atomer

Magnetism

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egenskaper, funktion och begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om permanentmagnetens egenskaper, funktion och tillhörande begrepp
Du visar goda kunskaper om permanentmagnetens egenskaper, funktion och begrepp
Du visar mycket goda kunskaper om permanentmagnetens egenskaper, funktion och tillhörande begrepp
Magnetiska ämnen
Du känner ett eller några magnetiska ämnen
Du känner till de flesta magnetiska ämnen
Du känner till alla magnetiska ämnen
Kompassen
Du visar grundläggande kunskaper om kompassens funktion och kan på ett enkelt sätt förklara den
Du visar grundläggande kunskaper om kompassens funktion och kan på ett utvecklat sätt förklara den
Du visar grundläggande kunskaper om kompassens funktion och kan på ett väl utvecklat sätt förklara den

El

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Glödlampans uppbyggnad
Du kan på ett enkelt sätt förklara glödlampans uppbyggnad och funktion
Du kan på ett utvecklat sätt förklara glödlampans uppbyggnad och funktion
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara glödlampans uppbyggnad och funktion
Batteriets uppbyggnad
Du kan på ett enkelt sätt förklara batteriets uppbyggnad och funktion
Du kan på ett utvecklat sätt förklara batteriets uppbyggnad och funktion
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara batteriets uppbyggnad och funktion
Elektriska kretsar
Du visar grundläggande kunskaper om olika typer av elektriska kretsars egenskaper, funktion och tillhörande begrepp
Du visar goda kunskaper om olika typer av elektriska kretsars egenskaper, funktion och tillhörande begrepp
Du visar mycket goda kunskaper om olika typer av elektriska kretsars egenskaper, funktion och tillhörande begrepp
Statisk elektricitet
Du kan på ett enkelt sätt förklara statisk elektricitet
Du kan på ett utvecklat sätt förklara statisk elektricitet
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara statisk elektricitet

Atomens uppbyggnad

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Atomens beståndsdelar
Du känner till och kan namnge någon av atomens beståndsdelar
Du känner till och kan namnge några av atomens beståndsdelar
Du känner till och kan namnge alla atomens beståndsdelar

Dokumentation och laborationer

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys och reflektion
av undersökningar, laborationer samt diskussionsuppgifter
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och bidra till att ge förslag som kan förbättra uppgiften
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och ger förslag som efter bearbetning kan förbättra uppgiften
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och ger förslag som kan förbättra uppgiften
Säkerhet
I arbete använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbete använder eleven utrustningen på ett säkert och i ändamålsenligt sätt
I arbete använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentaion
Enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Väl utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: