Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattisborgens pedagogiska planering aug-sep 2016

Skapad 2016-08-23 21:53 i Storgårdens förskola Ale
Vi vill att alla ska känna sig trygga på Mattisborgen, såväl barn som föräldrar. Den nya gruppen skall kännas trygg med oss pedagoger och kamrater.
Förskola

Under augusti och september kommer vi ha ett tema där vi lägger stort fokus på att skapa en trygg och stabil barngrupp. För att skapa jag och vikänsla i gruppen kommer vi att lägga fokus på barnet, gruppen och familjen. Vi känner av barnens olika behov och möter dem där de behöver det mest. En god dialog med föräldrar skapar trygga föräldrar och ger i sin tur trygghet för barnen.

Innehåll

kartläggning av barngrupp

Vår barngrupp består av 22 barn varav 10 är nya i gruppen. 14 är flickor och 8 är pojkar. Under denna tiden kommer vi att känna in barnens behov och intressen som vi kan bygga vidare vår verksamhet på. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

nedbrytning av läroplansmål

 • vi ska stödja barnen i deras samspel och hjälpa dem skapa nya relationer.
 • Vi skall arbeta för en god miljö/arbetsmiljö med ett gott bemötande för att främja utveckling och lärande.
 • vi strävar efter att utveckla barnens förmåga och vilja att ta ansvar och få inflytande på Mattisborgen.
 • vi vill skapa en öppen och tillitsfull relation mellan förskolans pedagoger och barnens familjer.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Genom ett gott flexibelt bemötande i hallen vid lämning och hämtning skapar vi en god dialog med föräldrar/vårdnadshavare.
 • Aktivt främja för en bra lekmiljö inomhus/utomhus med olika material utifrån gruppens behov och önskan.
 • Gruppstärkande lekar.
 • Veckans sång, ramsa och rörelse.
 • Barn och föräldrar tar kort på deras hus som barnen sedan får visa och berätta om i samlingen. De får berätta om sig själv och sin familj, genom detta får vi in matte, språk och stärka sin identitet samt våga tala i grupp.
 • identitet flytta in sin docka i Mattisborgen.

.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: