Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk SvA

Skapad 2016-08-23 22:04 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet får du lära dig om svenskans ursprung, veta vilka språk som påverkat svenskan mest och varför det blivit så. Du kommer även få lära dig om skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken samt veta mer om vårt lands minoritetsspråk och vilken ställning de har i samhället. Vi avslutar med att titta närmare på vad dialekter är och vilka dialekter vi har i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I det här arbetsområdet får du lära dig om svenskans ursprung, veta vilka språk som påverkat svenskan mest och varför det blivit så. Du kommer även få lära dig om skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken samt veta mer om vårt lands minoritetsspråk och vilken ställning de har i samhället. Vi avslutar med att titta närmare på vad dialekter är och vilka dialekter vi har i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussionsfrågor
 • Tv-serie: "Värsta språket"
 • Läsning på egen hand

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att kunna jämföra svenskan med närliggande språk
 • Din förmåga att kunna föra ett resonemang om språkliga varianter (dialekter) inom svenskan

 

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: