Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystem i världen

Skapad 2016-08-23 22:10 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” (kursplanen matematik)

 

Redovisningsform:

Muntlig redovisning i grupp. Planschformat. (A3, gjort på datorn, mailat till Lisa i förväg)

 

 

Bedömningsform:

2 stars and 1 wish från grupp till grupp

 

 

Tidsåtgång:

 1. 34-36

 

 

Arbetsgång:

Titta på första filmen som handlar om olika talsystem.

http://www.ur.se/Produkter/176678-Siffror-Talsystem

Fundera kring följande två frågeställningar:

 1. Vad är det binära talsystemet och hur fungerar detta?
 2. Varför tror du att vi har tiotalssystemet i västvärlden idag?

 

Sedan kommer ni att bli indelade i grupper. Ert gemensamma uppdrag i gruppen blir att hitta på ett nytt, eget talsystem. Detta talsystem ska vara världsrevolutionerande och helt klart det bästa som någonsin uppfunnits. Talsystemet ska ni sedan redovisa inför klassen på ett större pappersark som vi kan sätta upp i klassrummet.

 

Se till att få med följande punkter i er redovisning:

 • Hur är ert talsystem uppbyggt?
 • Vilka symboler använder ni er av?
 • Varför är just ert talsystem det som världen bör ta över? Argumentera!
 • Från vilka tidigare talsystem har ni funnit inspiration? På vilket sätt?
 • Hur omvandlar man mellan ert talsystem och tiotalssystemet?

 

Ni ska även skriva ner två matematikuppgifter som rör ert talsystem. Det ena talet ska bygga på omvandling från tiotalssystem till ert system och det andra talet ska vara tvärtom, bygga på att ert talsystem omvandlas till tiotalssystemet. Dessa två uppgifter lämnas in till Lisa på google classroom. Det räcker att en person i gruppen lämnar in dessa två uppgifter.

 

För att få inspiration kan ni titta på följande länkar::

https://www.youtube.com/watch?v=1wG6V5qRDno

http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/talsystem

https://www.youtube.com/watch?v=KKw3DyZvQso

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: