Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(1-3) HT 2016

Skapad 2016-08-23 23:03 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från veckan 35- 43 kommer vi att jobba med det kinesiska alfabetet. Hur man kan skriva enkla kinesiska tecken. Rim och ramsor. Beskrivande texter och faktatexter som eleven möter i olika sammanhang. Tema ”Höst” och ”Projektet Tala”.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Du kommer att lära dig att uttala och skriva olika kinesiska konsonanter och vokaler, och hur man sätter ihop en "pinyin" och hur vi uttalar "pinyin" med de fyra olika tonerna. Du kommer också lära dig att skriva några enkla tecken som var inspirerade från riktiga saker för några tusen år sedan.  

Vi kommer att läsa olika rim och ramsor, beskrivande texter och faktatexter, där kommer du att lära dig en del nya ord, uttryck och meningar. Du ska göra högläsning och rollspel i en grupp. Vi har tema ”Qiu Tian” (Höst), och du ska lära dig höstens olika karaktärer och en relaterad dikt. Du ska också göra ett eget höstkort med blad som vi samlar och du skriver en egen dikt om hösten. Vi ska ha sång, musik och olika aktivitet från ”Tala Projekt”.

 

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 

Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 

Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Att kunna använda dem till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter. Att kunna skriva dem utantill.

Att använda lässtrategier med hjälp för att läsa beskrivande texter, faktatexter, rim och ramsor, och förstå budskapen av texterna.

Att lära sig sakprosatexter rim, ramsor och dikter ur modersmålets tradition och producera egna enkla dikter.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Undervisning och arbetsmetoder.

Undervisning: 

Kinesisk alfabetet: 21 Konsonanter och 24 vokaler. (års 1) 

Hur man skriver de enkla (bas) kinesiska tecknen. (års 1) 

Rim och ramsor: ”人有两件宝” (års 2) / ”猜一猜” (års 3) 

Beskrivande texten om vad vi kan göra med händerna "我会做的事"(års 2)

Faktatexter om hur det ser ut i ett sjukhuset.  "在医院里" ( års 3)

Tema ”Qui Tian” (höst) och dikt

”Tala Projektet”: aktivitet ”att mingla med 7 frågor” 

Arbetsmetoder: 

Formativa undervisningen om kinesiska alfabetet, nya tecken och fraser.

Ordförhör/övningar/lek med "Pinyin", tecken och ord.

Läs och förstå rim och ramsor och texterna med lässtrategier, även läslyftet.

Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna.

Sjunga och dansa med rim och ramsor. 

Att skriva en egen dikt ” Qiu Tian” och redovisa i gruppen. 

Rollspel. (års 2,3)

Underrubrik 5

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.

När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.

När du visar förståelse av rim och ramsor, beskrivande och faktatexter och kan muntligt presentera/berätta centrala innehåll.

När du kan använda lässtrategier med hjälp för att analysera texterna på ett mycket enkelt sätt, och besvara frågorna, samtala om texterna i en grupp.

När du visar förståelse av rim och ramsors typiska språkliga drag, och kan producera en enkel dikt med hjälp av lärare eller texterna från boken, och presentera den i klassen. 

 

 

Uppgifter

 • Planeringen i mandarin!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: