Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let´s do an interview

Skapad 2016-08-24 07:33 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Ett arbetsområde där eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga i engelska genom att ställa frågor till varandra.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Nu är det dags att leka reporter och få chansen att bli ännu bättre på att prata och skriva på engelska! Du kommer i olika uppgifter få träna på att ställa frågor och att svara på dem. När arbetsområdet är slut kommer du vara mer säker på att kommunicera på engelska än nu. Let´s talk! 

 

 

Innehåll

Det här ska vi lära

Du ska i det här arbetsområdet träna på att

 • ställa frågor på engelska muntligt och skriftligt
 • svara på frågor på engelska muntligt och skriftligt
 • samarbeta med en klasskamrat

Så här ska vi jobba

 1. Vi kommer göra intervjuer med varandra med redan skrivna frågor och svar. För att få tips och idéer till våra egna intervjuer ska vi läsa och träna på ord och uttryck som är bra att använda.
 2. Därefter ska ni jobba två och två och skriva intervjufrågor tillsammans. Frågorna ska passa att ställa till någon i klassen. Ca 10 stycken. 
 3. När frågorna är klara kommer jag ge dig en ny kompis att samarbeta med. Ni byter frågepapper och skriver svar på frågorna.
 4. Nu har ni två färdiga intervjuer med frågor och svar. Det är dags att börja träna på intervjun så ni blir säkra och får flyt i talet.
 5. Varje par får sedan redovisa sina intervjuer inför klassen. Dessa intervjuer kommer filmas. Då har ni en möjlighet att titta på filmen och se resultatet av det arbete ni lagt ner. Då ser ni allt bra ni gjort, hur ni utvecklats och kan få tips på saker ni kan bli ännu bättre på! 
 6. Utifrån de förberedelser vi gjort kommer ni nu få intervjua varandra utan manus. Detta för att pröva era kunskaper.
 7. Till sist kommer ni få skriva intervjufrågor på egen hand till någon utanför klassen som du ska få intervjua på din fritid som läxa. Det kan vara en lärare, någon i familjen, en tränare eller någon annan du känner. Mer information om den läxan hittar du bland uppgifterna. 
 8. När hela arbetsområdet är slut kommer vi göra en utvärdering för att se vad som funkat bra och vad vi kan göra bättre nästa gång. 

Så här ska du få visa

 • Du ska kunna formulera frågor muntligt och skriftligt. 
 • Du ska kunna svara på frågor muntligt och skriftligt. 
 • Du håller ett samtal levande genom att visa intresse, med följdfrågor och genom kroppsspråket visar att du förstår. 

Dina kunskaper kommer du få visa i de texter du skriver och lämnar in och de intervjuer och samtal vi för i klassen. 

 

Uppgifter

 • Homework - do an interview

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Let´s do an interview

Rubrik 1

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera i tal
 • En
Eleven kan ställa och besvara enkla frågor. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan ställa och besvara frågor och för samtalet framåt med korta kommentarer. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan ställa och besvara mer utvecklade frågor och för samtalet framåt med kommentarer och följdfrågor. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: