Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 8 Svenska Insändare TP

Skapad 2016-08-24 08:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva insändare samt ge respons.
Grundskola 8 Svenska

I det här arbetsområdet lär du dig att skriva en insändare. Du får också träna på att ge respons på andras insändare och bearbeta din egen.

Innehåll

Insändare ht 16

Du ska läsa andras insändare samt skriva en egen insändare som du sedan bearbetar med ledning av respons du fått. Du ska även ge respons på några andras insändare.

Allt detta görs under lektionstid. Planera din tid väl. 

Mål för elev

Du ska lära dig hur en insändare är uppbyggd.

Du ska kunna skriva en insändare.

Du ska kunna ge respons på andras insändare och kunna bearbeta din egen med ledning av respons du fått. 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv skriva en egen insändare som du lämnar in. Som avslutning på arbetsområdet ger du respons på några klasskompisars insändare genom att kommentera insändarna. Du får också respons på din egen insändare och bearbetar den med ledning av responsen du fått. 

Bedömning

Se bedömningsmatris nedan.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
Jä ht 16 åk 8 Sv Insändare TP

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig och kommunicera i skrift
följa språkliga normer
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har i stort sett följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är enkelt och inte så varierat. Du gör en del stav- och språkfel.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är ganska utvecklat och varierat. Du gör få stav- och språkfel.
DU kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är utvecklat och varierat. Du gör nästan inga stav- och språkfel.
formulera sig och kommunicera i skrift
argument och respons
Dina argument är enkla. Du ska kunna ge en enkel respons på en insändare.
Dina argument är utvecklade samt har ett bra motargument. Du ska kunna ge en utvecklad respons där du motiverar din respons.
Dina argument är välutvecklade. Du hänvisar till andra personer/grupper/undersökningar. Du har ett utvecklat motargument där du visar tydligt att du förstår att andra har olika uppfattningar om ämnet i din insändare. Du ska kunna ge en väl utvecklad respons där du motiverar din respons väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: