Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 7: Antiken - Grekland och Romarriket

Skapad 2016-08-24 08:15 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området Antikens Grekland och Romarriket.
Grundsärskola 7 Samhällsorienterande ämnen Historia

Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Både antikens Grekland och Romarriket har haft stor påverkan på eftervärlden. Vi ska studera dessa kulturer och vad de har bidragit med till dagens samhälle.

Innehåll

VISA LÄRANDE

1. Du ska jobba självständigt med vissa uppgifter och visa att du kan göra det på ett sätt som gör att du lär dig och tar med dig den kunskapen till nästa uppgift. 

2. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov och vid olika övningar.

SYFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

 

Kopplingar till läroplan

  • SO
    Syfte jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  • SO
    Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  • SO  7-9
    Att leva i världen Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. 

UNDERVISNING

Vi utgår från läroboken i historia samt häfte med olika uppgifter. Det kommer också att bli filmer, grupp- och helklassdiskussioner samt föreläsningar. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: