Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namngeografi och kartan

Skapad 2016-08-24 09:27 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Varför läser vi detta?

Syfte (Lgr 11)

"Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande."

"Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap..." 

 Undervisnig skall också ge förutsättningar för eleverna att utveckla sin förmåga att beskriva omvärlden med hjälp av geografiska begrepp.

Vad skall vi läsa?

Centralt innehåll (Lgr11)

Se koppling

Kopplingar till läroplan

  • Ge  7-9
    Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Ge  7-9
    Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Vad kommer jag att bedöma?

Din förmåga att:

* använda geografiska begrepp när du beskriver omvärlden.

* att beskriva lägen och storleks relationer mellan geografiska objekt

* att använda kartor och andra källor när du söker efter kunskap. .

* att föra resonemang om källors trovärdighet och relevans

Din kunskap om:

* världsdelarnas namngeografi

 

Uppgifter

  • Öva Europakartan på seterra

Matriser

Ge
Namngeografi

Du är på väg
Du har grunden
Du utvecklar
Du behärskar
Begrepp
Eleven använder geografiska begrepp
På väg mot
använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
använder begrepp på ett väl fungerande sätt
Metod
Eleven använder kartor, källor och teknik för att undersöka världen och för resonemang om källornas trovärdighet och relevans
På väg mot
använder geografiska källor och teknik på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
använder geografiska källor och teknik på ett relativt väl fungerande sätt och för relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
använder geografiska källor och teknik på ett väl fungerande sätt och för väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen och storleksrelationer mellan geografiska objekt.
På väg mot
har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografika objekt
har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografika objekt
har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografika objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: