Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2016-08-24 09:42 i Holmesskolan Torsby
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 2 .
Grundskola 2 Musik

Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Konkretisering av mål

När du gått ut årskurs 2 ska du ha utvecklat din förmåga att:

 

 • sjunga och använda din röst.
 • spela instrument tillsammans med andra.
 • hitta på och härma rörelser och rytmer.
 • lyssna på och prata om musik.
 • känna till olika instrumentgrupper
 • sjunga sånger som anknyter till högtider
 • framföra sånger tex Lucia inför publik

Arbetssätt

På musiklektionerna kommer vi att:

 • sjunga många olika sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider, kroppen m m samt sånger som hör till traditioner på skolan, t ex Lucia och skolavslutning.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • härma och hitta på rytmer och rörelser med hjälp av rösten, rytmintstrument och kroppen.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser för att illustrera sånger, sagor, bilder och dikter.
 • spela rytminstrument i ensemble.
 • träna på att använda enkla musiksymboler som stöd för sång, rörelse och spel.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • titta och lyssna på olika sorters instrument och lära oss vad de heter.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
• delta i sång.
• delta i ensemblespel.
• delta i att skapa musik med röst, rörelse, instrument och rytmer.
• prata om musik

Du visar detta genom att delta i allt vi gör och ta eget ansvar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: