Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och material

Skapad 2016-08-24 09:44 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet: Avdelning Myran är ett nytt arbetslag vill vi pedagoger utifrån vår barngrupp och barnens behov tänka kring hur en lärande miljö ska vara och skapa en miljö på avdelningen som utmanar, berikar och gör barnen kompetenta/trygga i den miljön de vistas i. Utifrån barnens visade intressen för rollek och samspel ser vi att lekmaterialet på avdelningen behövs bytas ut, samt tillföra nytt. Vi ser även att barngruppen i stort behöver behöver utmanas i samspel, språk och kommunikation där vi pedagoger kommer att aktivt Rum i rum struktur

Innehåll

Strävansmål:

  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö

VAD ska utvecklas/utmanas:

Vi vill utveckla barnens förståelse och förmåga att  ta ansvar för  sin miljö och material.

Vi uppmuntrar barnen att känna sig delaktiga i förskolans miljö och utveckla barnens förmåga att samarbeta, visa hänsyn och hjälpa varandra att vara goda förebilder.

Alla barn ska utveckla sina förmågor efter sina egna förutsättningar.

Genomförande/ Hur:

Myran består av 20 barn.Genom att pedagogerna är medforskande och medvisande så får barnen kunskap i hur materialet ska användas.Vi använder oss av tydliga lekhörnor där materialet är uppmärkta med bilder så barnen ser i vilket rum man  erövrar/utforskar materialet får barnen kunskap om hur materialet ska användas  och var man lägger tillbaks det. Vi introducerar efterhand lite material i taget så att barnen i sin egen takt, lust, förmåga  bekantar sig med olika uttrycksformer/material och känner trygghet och glädje i att veta hur materialet ska användas.

Förberedelser:

Pedagogerna har samsyn på material och miljö med tydliga  regler och rutiner som hjälper barnen att känna trygghet i sin miljö och i användandet av materialet.

Vi delar in barnen i två fasta samlingsgrupper som är bestående. En pedagog visar och berättar vilken samling som barnet ska vara med på då samlingsrummet har ändrats för de allra flesta. VI kommer att lägga fram kort på barnen så att de får fasta platser vid samlingen. Vi håller samlingen kort med innehåll:sånger, sagopåsar, olika namnlekar och gruppstärkande lekar allt med så konkret material som möjligt.

Efter lunchen sitter alla barnen kvar en stund så att vi tillsammans kan gå in på respektive vila eller sagostund, så att alla barn vet i vilket rum de ska vara.

Aktiviteter:

Den första tiden kommer vi att genomföra verksamheten i möjligaste mån i helgrupp där syftet  är att varenda barn i gruppen ska få en vi känsla och känna samhörighet och "hitta" sin plats i gruppen.

Vi använder oss av gruppstärkande lekar både inne och ute ex. med rockringen, hunden och benet, namnlekar, danslekar m.m för att alla barn och pedagoger ska  få möjlighet att lära känna varandra.

Pedagogerna befinner sig hela tiden i nära samarbete med barnen och ger tid till möten och reflektioner.

 Vi undersöker vår närmiljö och presenterar regler och rutiner som vi har ex. i skogen, gården, parker och på promenader. Vi undersöker barnens intressen och använder oss av sociogram för att utläsa var i FIRO gruppen befinner sig nu.

Efterarbete:

Vi dokumenterar/lärloggar barnen i deras utforskande av miljö och material. Miljön är föränderlig och vi ändrar miljön och material efter barnens intresse.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: