👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symboler och Figurer

Skapad 2016-08-24 09:48 i Västerholm Grundskolor
Vi arbetar med att skapa egna emojis och pokimonfigurer. Vi tittar på symboler och märken som finns i vårt samhälle, analyserar hur de ser ut och vad de har för betydelse.
Grundskola 5 Slöjd

Vi tittar på symboler och märken som finns i vårt samhälle, analyserar hur de ser ut och vad de har för betydelse. Därefter är det dags för dig att skapa en egen emoji eller en figur. Använd dig av din fantasi, inget kan vara fel. Vi börjar med att skissa upp på A3 papper, använd hela pappret. Så stor som du gör din figur på pappret så stor blir den i verkligheten. 

Innehåll

Centralt innehåll

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

Slöjden i samhället.

Så här ska vi arbeta

Konkret. I detta moment kommer vi att ...

 1. Skissa upp och färglägg en figur på A3-papper, arbeta med detaljer och uttryck. Vad vill du förmedla? Obs! Tänk på att inte göra för små detaljer då det är svårare att översätta textilt.
 2. Din figur är ditt mönster. För över alla mönsterdelar på mönsterpapper och sen tyg. Vi arbetar i ett tyg som heter velour, det är ett mjukt och töjbart tyg.
 3. Fundera över hur du ska få över alla detaljer på din figur. Tex. ska de sys fast innan figuren sys ihop och då på maskin eller ska detaljer sys på efteråt och då för hand?
 4. Sy ihop din figur genom att följa en arbetsbeskrivning och på så sätt skapa en produkt.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 

Efter färdig produkt ska du utvärdera och reflektera över ditt arbete och din slöjdprocess från skiss till färdig produkt. Du kommer bli tilldelad en utvärdering.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Symboler & märken

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg , redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.