Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2016-08-24 10:42 i Dalabergsskolan Uddevalla
Vårt arbete med och om boken Bröderna Lejonhjärta, höstterminen 2016.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap

Under höstterminen 2016 ska vi läsa Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren tillsammans. Vi ska sedan utgå från teman i boken och arbeta mer med dem, som till exempel mod, ensamhet, förräderi, vänskap, kärlek och rädslor.

Innehåll

Inledning

Temat utgår från boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren som skriver om olika känslor och upplevelser, vilka vi ska jobba med på olika sätt. Vi ska fördjupa oss i det svenska språket på ett lite annorlunda sätt. Läsförståelsen blir en viktig del i arbetet likväl som förståelsen för andra människor kommer att bli en ledstjärna under terminen.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Vad ska vi göra?

Vi ska jobba utifrån ett flertal begrepp/teman i boken så som:
 • hjältar
 • ensamhet
 • förräderi
 • grymhet
 • vänskap
 • förståelse mm

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Hur ska vi arbeta?

Vi ska:

 • lyssna
 • diskutera
 • samarbeta
 • läsa

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Vad ska bedömas?

Du ska kunna:

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: