Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhälle : Massmedia år 6

Skapad 2016-08-24 10:55 i Västra skolan Hudiksvall
Syfte att få en inblick i olika massmedier att reflektera över reklamens påverkan. skriftliga källors trovärdighet
Grundskola 6 Samhällskunskap

Beskrivning av arbetsområdet Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. Du ska också få tillfälle att reflektera över reklamens påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka skriftliga källor som är trovärdiga eller inte.

Innehåll

MÅL Det här ska du kunna

Efter avslutat arbete ska du:

- Ge exempel på olika typer av massmedier.
- Kunna förklara hur vi människor kan bli påverkade av massmedier och reklam
- Kunna fundera och reflektera över vilka skriftliga källor som är pålitliga eller inte. (Veta vilken information man kan lita på).

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sh  4-6
    Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Sh  4-6
    Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Genomförande

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- Lärargenomgångar
- Gemensamt arbete 
- Diskussioner kring reklambilder/reklamfilmer samt internetkällor.
- Kritiskt granskande av källor.
- Bilduppgift till reklam

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på:

- Hur du deltar i diskussioner samt hur du kan förklara hur just du tänker och funderar. 

- Skriftligt prov 

- Bilduppgiften till reklam

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: