Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satsdelar åk 8

Skapad 2016-08-24 11:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med satser och satsdelar.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Ett arbete där du lär dig hur du kan få ett säkrare och mer varierat språk och du lär dig mer om hur det svenska språket är uppbyggt. 

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska få en större insikt i grammatiska strukturer. Detta för att ditt tal- och skriftspråk ska bli så korrekt och varierat som möjligt.

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (---).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Konkretisering

 • Du lär dig de grundläggande byggstenarna i ett språk.
 • Du lär dig hur byggstenarna används i det svenska språket.
 • Du får insikt om de grundläggande grammatiska strukturerna.

Undervisning/arbetssätt

 • Genomgångar i helklass om huvudsats och bisats, och om de olika satsdelarna.
 • Enskilt arbete med satsdelarna.
 • Repetitioner i helklass inför prov.

Bedömning

 • Bedömning kommer att ske med ett skriftligt prov. 
 • Bedömning sker med hjälp av matris.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris satsdelar

Håller på att lära sig
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
kunna namnge de olika satsdelarna och veta vad de står för
Kan inte namnge de olika satsdelarna
Du visar att du till viss del kan urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Du visar på en stor säkerhet i att urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Du visar på en stor säkerhet i att urskilja de olika ordklasserna från varandra samt har en viss kännedom om satsdelarna kännetecken.
kunna hitta de olika satsdelarna i meningar
Kan inte hitta/plocka ut de olika satsdelarna i kortare givna meningar
Du kan till viss del urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
Du kan för det mesta urskilja satsdelarna i kortare givna meningar
Du visar på stor säkerhet i att urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
Huvudsats och Bisats
Kan inte skilja på huvudsats och bisats
Kan till viss del skilja mellan huvudsats och bisats
Kan oftast skilja mellan huvudsats och bisats
Kan skilja mellan huvudsats och bisats och vet vad som kännetecknar dem
Urskilja satsdelarna i en längre given text
Har svårt att ta ut de olika satsdelarna
Kan till viss del ta ut de olika satsdelarna i texten
Kan till stor del urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten
Kan med stor säkerhet urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: