Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekaniskt arbete. Energi. Effekt.

Skapad 2016-08-24 11:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du kommer att lära dig vad mekaniskt arbete och effekt är, hur man kan spara kraft samt vad energiprincipen innebär.
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete med instuderingsfrågor och laborationer.

 Fysik Lpo bok 2: s 2 -15.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna följande:

Mekaniskt arbete: Vad menas med det? Hur beräknas det? (enheter)

Energi: Olika energiformer. Lägesenergi-Rörelseenergi. Energiprincipen.

Hur man kan spara kraft: Hävstång, lutande plan, block.

Mekanikens gyllene regel.

Effekt: Vad innebär det? Hur beräknas den? (enheter)

 Utvärdering kontinuerligt genom diskussioner.

Laborationer

Skriftlig redovisning

 

Tidsram

Arbetet startar i v.34 och vi ska vara färdiga v.37

Bedömning

Se matris.

Matriser

Fy
Fysik år 8; mekaniskt arbete, effekt och energi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Fy

I
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, mekaniskt arbete, effekt och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, mekaniskt arbete, effekt och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, mekaniskt arbete, effekt och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: