Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete kring Biologi, Fysik och Kemi.

Skapad 2016-08-24 13:25 i Borrby skola Simrishamn
Arbete kring Biologi, Fysik och Kemi
Grundskola 5 Biologi Kemi Fysik

Vi undersöker väderfenomen över tid, vi kommer undersöka de svenska fjällen med mera.. Vi kommer att arbeta med några förmågor i Lgr11.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnena fysik, kemi och Biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-undersöka

-beskriva och förklara

-granska och motivera


 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Enskilt och tillsammans med andra kommer du:


Fysik
- att ta del av hur vindar uppstår
- mäta och observera väder över tid
- planera, utföra och utvärdera en systematisk undersökning
- dokumentera din undersökning med hjälp a bild och text
- ta del av hur man påverka energiflöden som har olika temperatur, tex genom att klä sig rätt när det är kallt ute

- Undersöka olika energikällor

Kemi
- ta reda på vad luften består av, vad som finns i luften
- upptäcka några av luftens egenskaper genom experiment


Biologi

- Ta reda på hur växter fungerar på vintern

- Ta reda på hur djur lever på vintern

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan:

Fysik
- berätta hur vindar uppstår
- mäta och observera väder över tid
- planera, utföra och utvärdera en systematisk undersökning
- dokumentera med hjälp av bild och text
- förstå några begrepp som hör till området meteorologi
- berätta hur du kan hålla värmen när det är kallt ute

Kemi
- berätta vad som finns i luften, och vad det finns mest av
- ge exempel på egenskaper hos luft

Biologi

- Hur djur lever på vintern

- Förklara och beskriva  de vanligaste flyttfåglarna 

- Kunna förklara människors skyldighet och rättigheter i naturen


Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: