Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning årskurs 5

Skapad 2016-08-24 13:29 i Borrby skola Simrishamn
Vi arbetar med läsning och läsförståelse samt att kunna argumentera med olika texter.
Grundskola 5 Svenska

Läsning är både ordavkodning, läsförståelse och tolkning av text. Det betyder att det inte räcker med att du kan avkoda och sätta ihop bokstäver så att de bildar ord för att det ska kallas läsning. Du måste även kunna förstå det du läser och kunna tolka texten. Med tolka menas det att du ska kunna koppla det du har läst med dina egna tankar, funderingar och erfarenheter. Du måste kunna återberätta vad du läst. 

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi arbetar med att utveckla oss i läsning. Det gör vi genom att läsa böcker i klassrumsuppsättningar, i grupper och enskilt. I samband med läsningen kommer du att få möjlighet att prata om det du har läst samt skriva om innehållet. Vi kommer att ha läsgrupper minst en gång i veckan, där vi läser i olika grupper och har olika böcker beroende på var man befinner sig i sin läsning. Utifrån boken man läser i gruppen så diskuterar man och samtalar samt svarar på frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten
 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser

Sv
Läsning!

 • Sv  E 6
Du kan med flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
 • Sv  E 6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser skönlitteratur. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser skönlitteratur. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser skönlitteratur. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
 • Sv  E 6
Du kan förstå och diskutera skönlitterära texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och kände.
Du kan förstå och diskutera skönlitterära texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och kände.
Du kan förstå och diskutera skönlitterära texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och kände.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: