Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska - planering 1 för år 7 vecka 35 - 43 ht-2016

Skapad 2016-08-24 13:34 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Nedan följer läxplaneringen i franska. Läromedel som används: Chez nous 2 text- och övningsbok.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på franska (ljudfiler och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du läsa om ämnets syfte, centrala innehåll och kopplingar till läroplanen. Du kan också se vilka moment som är tänkta att ingå i de olika årskurserna. Längst ned finner du planeringen fram till höstlovet samt en bedömningsmatris som kommer att fyllas i efter provet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

null

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • M2  E 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  C 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • M2  C 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  C 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  C 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  C 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  A 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • M2  A 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  A 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  A 9
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Exempel på moment som ingår i årskurs 6

År 6
Vi lär oss ord inom bland annat följande områden: hälsningsfraser, familj, djur, siffror, frukter, färger, länder, klockan, veckans dagar, fritidsaktiviteter, väderuttryck, beställa på restaurang etc.
Realia.

 

Exempel på moment som ingår i årskurs 7

År 7
Repetition och fördjupning av ordområden i år 6. Nu lär vi oss också: skolämnen, klassrumsord, kläder, månader och datum, årstider, beskriva en bostad etc.
Realia.

 

Exempel på moment som ingår i årskurs 8

År 8
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: skolsaker, landsbygden, dataord, alfabetet, transportmedel, beskriva utseende och egenskaper, beskriva vägen, köksredskap, hemarbete, matvaror etc.
Realia.

 

Moment som ingår i undervisningen för år 9

År 9
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: resande, verktyg, barndom och tidsuttryck, världsdelar, hav och länder, viktiga händelser i livet, högtider, beskriva föremål/material, förstå beskrivningar, vilda djur, horoskop, beställa hotellrum, miljöord, berätta om en film etc.
Realia.

 

Undervisning/Tidsram

Vecka 35   Kapitel 1a 
                  Textboken          sid. 10-11                   Läs/översätt/lyssna på ljudfil        
                                             sid 6. 106                  1a fram till "Regardez"

Vecka 36   Kapitel 1a
                  Textboken          sid.106                      Glosor under "Regardez"
                                             sid. 100                     Repetera siffror 0-12

 Vecka 37  Kapitel 1b                   
                 Textboken          sid.14-15                   Läs/översätt/lyssna på ljudfil                                                                                                                                                                                                     
                                            sid.106-107              Glosor 1b
                                            sid. 100                     Repetera siffror 13-20

Vecka 38   Kapitel 1c
                  
Textboken          sid.18-19                  Läs/översätt/lyssna på ljudfil 
                                             sid. 107                    Glosor 1c fram till "1 lecture".                                                                        

Grammatik: hur man använder  obestämd artikel un/une.   "Avoir = ha" sid.102      

Vecka 39  Kapitel 1 lecture

                  Textboken         sid. 22-23                  Läs/översätt/lyssna på ljudfil 
                                            sid. 23                        Repetera djuren "Les animaux"

Vecka 40   Kapitel 2a

                 Textboken          sid. 28-29                 Läs/översätt/lyssna på ljudfil
                                            sid. 107-108            Glosor 2a                                                  

Vecka 41   Prov   
                  Separat instruktion kommer.

Vecka 42   Kapitel  2a

                  Textboken          sid. 30-31              Glosor  "L'heure c'est l'heure"  

Grammatik: Verbet  verbet "être" (vara) sid. 102.

Vecka 43   Kapitel 2b
                  Textboken          sid. 32-33 Läs/översätt/lyssna på ljudfil
                                            sid. 34  veckodagarna samt skolämnen

                  

                  Bonne Chance/ Charlotte & Irene

Matriser

M2

F
E
C
Läsa och förstå
Du visar inte att du har förstått helheten.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Grammatik
Du måste repetera den grammatik som vi har arbetat med.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en godtagbar nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en tillfredsställande nivå.
Ord och fraser
Du måste repetera ord och fraser som vi har arbetat.
Du visar att du till övervägande delen kan de ord och fraser som vi arbetat med.
Du visar att du väl behärskar de ord och fraser som vi arbetat med.
Formulera sig i skrift
Du visar inte att du kan formulera dig enkelt i skrift med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

F
E
C
Sammanvägd helhetsbedömning i detta prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: