Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick-Zack, skriv och läsrummet.

Skapad 2016-08-24 13:40 i Vendels skola Tierp
Skrivträning och genrepedagogik.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Att kunna skriva olika typer av texter är bra att kunna. Här får du nu med hjälp av olika, väldigt varierande uppgifter lära dig hur man skriver och hur man använder bilder till olika texter. Du får även tips på andra smarta knep för att din text ska bli riktigt proffsig.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Konkretiserade mål:

Utvecklar din förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga nomer

4. Bedömning:

Din förmåga att skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

Din förmåga att i texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.

Din förmåga att i berättande texter skriva gestaltande beskrivningar och handling.

Din förmåga att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt.

Din förmåga att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.6. Tillämpningsuppgift.

Eleven visar sina förmågor i en individullt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: