Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga byggstenar

Skapad 2016-08-24 13:57 i Forssaklackskolan Borlänge
Här lär vi oss om de små byggstenarna som är viktiga för att förstå hur vår omvärld är uppbyggd. Vi kommer att arbeta med grundläggande begrepp inom kemi, samt att träna på att genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.
Grundskola 7 Kemi
Allt som händer omkring oss är kemi. Kemi handlar om små delar. Så små att man inte kan se dem men tillsammans bygger de upp allt som finns, hela universum. Vi kommer att arbeta med de grundläggande begreppen som behövs för att förklara detta.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att läsa texter, göra uppgifter, träna på att genomföra naturvetenskapliga undersökningar/experiment samt se filmer. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där vi bedömer begreppsförmågan.

Centrala begrepp

Atom, molekyl, kemiska föreningar, grundämnen, kemiska reaktioner, fysikaliska omvandlingar (fast, flytande och gas), laborationsrapport (hypotes, resultat och slutsats), periodiska systemet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Naturvetenskapliga byggstenar

Begrepp

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Förklara
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Resonera
Kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer om levande organismer, mark, luft och vatten.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer om levande organismer, mark, luft och vatten.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer om levande organismer, mark, luft och vatten.
Beskriva och undersöka
Kemiska processer och samband
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: