Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El och magnetism

Skapad 2016-08-24 13:57 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Fysik
El är en del av vår vardag - Vad är det för skillnad på likström och växelström? - Hur får vi elektricitet till våra vägguttag?

Innehåll

Syfte

 • Att använda sina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frrågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Att genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Kunskapsmål

Du ska kunna visa dina kunskaper i fysik genom att

 • Redogöra för spänning, ström och resistans
 • Tolka, rita och koppla kopplingsscheman
 • Redogöra för skillnaden mellan likström och växelström
 • Redogöra för hur magneter påverkar varandra 
 • Redogöra för vad en elektromagnet är och dess användning
 • Redogöra för hur en generator fungerar
 • Redogöra för elsäkerhet
 • Redogöra för hur vi får el i vägguttagen. Hur elenergi överförs från kraftverk till hemmet
 • Utföra och dokumentera systematiska undersökningar

 

Begrepp

 • Ström, spänning och resistans och dess enheter
 • Kopplingsschema med symboler
 • Serie- och parallellkoppling
 • Elsäkerhet: Skyddsjordning, isolering, jordfelsbrytare, klenspänning, säkring, kortslutning och överbelastning
 • Magnetism och magnetfält
 • Elektromagnet
 • Likström och växelström
 • Induktion
 • Generator
 • Transformator

 

Arbetssätt

Genomgångar med anteckningar, samtal och diskussioner, gemensamma uppgifter, eget arbete med text och arbetsuppgifter och laborationer

 

Bedömningen avser

Kommunikation - Din medverkan i klassrummet

Sysyematisk undersökning och dokumentation - Hur säkert och ändamålsenligt du utför en undersökning och hur väl du resonerar om och dokumenterar ditt resultat.

Begrepp - Hur väl du förstår och använder fysikens begrepp och modeller genom att ge exempel, förklara och visa på samband.

 

Bedömningen grundar sig på

Kommunikation - Gemensamma muntliga aktiviteter

Systematiska undersökningar - Laborationer

Begrepp - Muntliga och skriftliga redogörelser

Skriftligt prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: