Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-08-24 14:00 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Arbetsområdet innefattar de olika religionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism samt andra livsåskådningar.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

- känna till något om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet

- känna till hur olika religioner och livsåskådningar ser på kärlek och vad som händer efter döden

- känna till olika levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och andra livsåskådningar

Innehåll

Arbetssätt

 • Se på undervisningsfilmer
 • Läsa texthäften
 • Diskutera i helklass och i grupper
 • Arbeta enskilt och i grupper
 • Redovisa på olika sätt

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
 • SO  7-9
  Att leva i världen De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser

SO
Kunskapskrav

E
C
A
 • SO
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • SO
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
 • SO
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet
 • SO
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: