Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2016-08-24 14:10 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 6 Matematik

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med decimaltal. Vi kommer att repetera tiondelar, hundradelar och introducerar sedan tusendelar. Vi kommer även att träna på multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Kapitlet avslutas med överslagsräkning och kort division.

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av mål

När du har arbetat med det här avsnittet ska du kunna:
-Förstå vad som menas med ett decimaltal
-Storleksordna decimaltal
-Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
-Räkna överslagsräkning
-Räkna kort division

-Rimlighet

Du ska också förstå och kunna använda begreppen:
-Hela tal
-Decimaltal
-Tiondel, hundradel och tusendel
-Decimal och decimaltecken

Arbetssätt

Hur ska vi arbeta?

Området gås igenom med hjälp av Matteboken Direkt 6A kapitel 1. Vi kommer att arbeta med moment enskilt, två och två / grupp samt i helklass (EPA). För att komplettera bokens innehåll kommer vi att arbeta med laborativt material samt utvalda kopierade övningar för att öka förståelsen. Vi kommer även att använda oss av IKT och då bl.a. med uppgifter i dataprogrammet NOPM. Du kommer få läxor för att få chans till ytterligare träning och fördjupning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-Förstå vad som menas med ett decimaltal
-Kunna storleksordna decimaltal
-Kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
-Kunna räkna överslagsräkning
-Kunna räkna kort division

Jag kommer också att bedöma om du förstår och kan använda begreppen:

-Hela tal
-Decimaltal
-Tiondel, hundradel och tusendel
-Decimal och decimaltecken

 

Test och diagnos

Vi uppmuntrar ett kommunikativt klassrum och under arbetets gång ska du visa vad du kan genom att du ges chansen att diskutera matematik. Till sist kommer du få visa dina kunskaper genom att göra olika typer av tester t.ex. utträdesbiljetter och kapitlet avslutas med en diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: