Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2016-08-24 14:26 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 0 Svenska Fysik Teknik
Vad är elektricitet? Hur fungerar en lampa? Vad är en säkring? Är elektricitet farligt? Frågorna är säkert många och vi ska försöka hitta svar på så många som möjligt.

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att vi:

 • har genomgångar och diskussioner där vi använder lämpliga begrepp.
 • ser på filmer
 • gör ritningar
 • genomför olika tekniska konstruktioner
 • dokumenterar och planerar undersökningar

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • använda lämpliga ord och begrepp
 • delta i diskussioner och ställa frågor
 • dokumentera och planera undersökningar
 • genomföra olika tekniska konstruktioner

Bedömning

Du visar dessa förmågor genom att:
 • delta i diskussioner kring ämnet
 • använda lämpliga ord och begrepp under arbetets gång
 • på ett överskådligt sätt dokumentera olika undersökningar
 • planera olika tekniska projekt
 • aktivt delta vid genomförandet av en konstruktion
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: