Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och naturresurser.

Skapad 2016-08-24 14:26 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Arbetsområdet har fokus på Sveriges geografi utifrån landets olika miljötyper och de naturresurser som vi människor kan använda oss av i dessa områden.
Grundskola 4

Nu reser vi ut i Sverige tillsammans!

Vi behöver inte biljett för vi reser med hjälp av karta och vår fantasi!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

När vi arbetar med geografi under årskurs 4 ska du få möjlighet att träna på  lära dig följande:

Hur kartor är uppbyggda med färger, symboler samt hur begreppet skala fungerar.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sveriges naturresurser t ex odlingsmark och skog, var i Sverige de finns och hur vi människor kan använda dem.

Hur det var att leva i Sverige förr i tiden jämfört med nu.

Namn och läge på några av Sveriges landskap ,orter, sjöar , berg och vattendrag.

Förmågan att söka fakta i text, bild och kartor.

Förmågan att använda dig av geografiska ord och begrepp i rätt sammanhang.

Förmågan att göra jämförelser.

Förmågan att se samband samt se och förklara orsak och verkan.

Syfte och förmågor

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska också ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga geografiska namn samt läges- och storleksrelationer.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få arbeta med texter och bilder i läroboken UPPTÄCK SVERIGE. Det ska du göra i grupp, i par men också på egen hand.

Du kommer att få uppgifter kopplade till läroboken som tränar din förmåga att söka fakta och uttrycka dina kunskaper i tal och skrift.

Du kommer även få se film om Sveriges olika naturtyper och landskap.

Du kommer att få träna på att använda kartor och hur du ska tolka dessa för att kunna söka fakta.

Du kommer att få träna på ord och begrepp som används när man talar om geografi. Några av dessa ord och begrepp kommer du också få i läxa för att kunna träna ännu mer.

Du kommer muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt få träna på att göra jämförelser.

Du kommer få träna på att se och förstå hur  geografiska händelser och samhällets utveckling hänger ihop. Du kommer också få träna på hur man förklarar detta med begreppen orsak och verkan.

Bedömning

Jag kommer att bedöma

  • dina kunskaper i lägesgeografi samt Sveriges namngeografi
  • din förmåga att använda och tolka kartor
  • din förmåga att söka fakta och hur du redogör för denna genom att använda dig av geografiska ord och begrepp i rätt sammanhang
  • dina kunskaper om Sveriges olika naturtyper och var i vårt land de finns
  • dina kunskaper om Sveriges naturresurser, var i landet de finns och hur vi människor tar tillvara och har nytta av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: