Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I novellens värld + kunskaper om språket

Skapad 2016-08-24 14:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Novellens värld är som en spännande resa som tar slut alldeles för snabbt. Det är en konst att skriva en novell och få till kurvan på rätt sätt...

Innehåll

 

SYFTE

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att du utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen ska du möta skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur (noveller) och svara på olika typer av frågor kopplat till innehålleT
 • Tolka budskap i olika noveller
 • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva i genren novell.
 • Formulera dig i skrift, d v s skriva en novell så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
 • Få omdöme på din novell och kunna redigera utifrån omdömet

Vi kommer även att arbeta med ordkunskap samt grammatik

 

ARBETSSÄTT

 • Du får ta del av genomgång om det typiska för genren novell samt även berättartekniska grepp.
 • Vi arbetar även med språkets normer och uppbyggnad.
 • Vi läser olika noveller, enskilt och gemensamt, där du får ta del av exempel på det vi arbetat med.
 • En del noveller har tillhörande frågor som du skall läsa och svara på.
 • Du kommer att få skriva ett utkast av en novell. 
 • Du kommer att få respons
 • Du bearbetar din text utifrån den respons du fått och sedan lämnar du in din novell.

 

 

BEDÖMNING

 • Du kommer få möjlighet att visa din kunskap genom att läsa noveller och analysera dem (läsförståelse)
 • Du kommer även få skriva en novell samt bearbeta denna utifrån respons från din lärare

 

KONKRETISERING AV KUNSKAPSKRAV för din skrivna novell:

E

□Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.

□Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften.

□Din novell innehåller enkla person- och miljöbeskrivningar.

 

C

□Du skriver så att innehållet tydligt framgår.

□Du har en komplex struktur och följer genrens typiska drag.

□Din novell innehåller utvecklade person- och miljöbeskrivningar.

 

 A

□Du skriver så att innehållet tydligt framgår och texten lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.

□Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen.

□Din novell innehåller välutvecklade person- och miljöbeskrivningar.

 

 

Uppgifter

 • Novell - din slutgiltiga version

 • Novell med läsförståelse: Önska bort, önska nytt

 • Novell - in för respons

Matriser

Sv SvA
Novell vt-18

Du behöver träna mer
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Förmågan att gestalta
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar av personer och miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklande gestaltande beskrivningar av personer och miljöer och händelser.
Novellkurva
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Tema
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Meningsbyggnad
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Du har ett berättarperspektiv som fungerar.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Stavningsregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Förmågan att ge respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Förmågan att bearbeta
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: