Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The magic finger

Skapad 2016-08-24 14:35 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 5 Engelska

Du ska i vårt engelska läsprojekt få dyka ner i Roald Dahls fantastiska fantasivärld och samtidigt få utveckla din engelska språkförmåga. Vi kommer att läsa The magic finger och titta på en av Roald Dahls filmatiseringar.

Tidsåtgång: 1 lektion/vecka under höstterminen (v.35-50)

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här ska vi göra:

Vi kommer att ha ett läsprojekt där vi i grupper läser The magic finger av Roald Dahl. Vi kommer att arbeta med texten på olika sätt t.ex. öva uttal och intonation, ta ut svåra ord, samtala om innehåll och budskap, skriva sammanfattningar och arbeta med grammatik, samt titta på någon av filmatiseringarna som gjorts av Roald Dahls böcker. Vi kommer också att ha boksamtal där vi diskuterar boken på olika sätt.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser

En
Reading Roald Dahl

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Förstå skrift
Förstår det jag läser.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Muntligt i samtalet och skriftlig form.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd för att visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
I samtalet
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Uttrycka sig muntligt
I samtalet
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I muntlig interaktion behöver du stöd för att kunna uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
I olika texter
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I skriftlig interaktion behöver du stöd för att kunna uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: