Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning Åk 3

Skapad 2016-08-24 14:37 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska

Genom läsning når du andra höjder! Din fantasi sporras och du får uppleva så många andra världar.Låt oss upptäcka läsningens glädjestunder tillsammans!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • läsa bekanta texter med flyt
 • återge innehållet i texten
 • delta i aktivt i samtal

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Innehåll

 • Du ska få läsa olika sorters texter och återberätta innehållet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • läsa i egen vald bok vid flera tillfällen i veckan
 • läsa och arbeta med läsförståelse på olika sätt
 • lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 • läsa och arbeta med läsförståelse av faktatexter
 • parläsning 

 

 

Redovisning

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser

Sv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sv
Förmågan att läsa med flyt
Du kan läsa enkla texter med visst flyt.
Du kan läsa texter med flyt.
Du kan läsa texter med flyt och inlevelse
Sv
Förmågan att förstå och återge innehållet i en text
Du kan med hjälp återge och sammanfatta handlingen.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett tydligt sätt.
Sv
Förmågan att samtala
Du deltar ibland i samtal genom att ställa frågor, kommentera och framföra dina egna åsikter.
Du deltar ofta i samtal genom ställa frågor, kommentera och framföra dina egna åsikter.
Du deltar alltid i samtal genom att ställa frågor, kommentera och framföra dina egna åsikter på ett sätt som hjälper samtalet att flyta på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: