Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, år 2, läsa

Skapad 2016-08-24 14:48 i Storvretaskolan Uppsala
Planering för svenska årskurs 2 - läsa.
Grundskola 2 Svenska

Planering för området läsa i ämnet svenska. Vad, hur och varför ska du lära dig att läsa? 

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

- läsa enkla texter

- svara på frågor om innehållet i en text

- återberätta textens handling muntligt.

- svara på frågor om budskapet i en text, det som finns ”mellan raderna”.

- jämföra det du läser med upplevelser du själv varit med om.

- ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet i en text.

Undervisning och bedömning

Du kommer att få träna på dina färdigheter genom att delta i:

Lärarledd högläsning i klassen ur elevnära texter.

Högläsning i olika typer av grupper.

Tyst läsning och skrivning av bokrecension

Arbete med En läsande klass (enlasandeklass.se).

Arbetsboken Läsförståelse blå.

Besök på biblioteket för att låna böcker.

Läsläxa med olika skrivuppgifter till.

 

Du får visa dina kunskaper genom att:

Uppläsning av läsläxa för läraren ensam eller med en kamrat.

Läsa högt i olika gruppkonstallationer.

Delta i samtal om innehåll och betydelse av olika lästa texter samt komma med egna associationer och reflektioner.

Lyssna till högläsning av olika skönlitterära texter.

Arbete med läromedlet Läsförståelse blå och Resan till skatten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: