Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel klass 5

Skapad 2016-08-24 14:49 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Litteraturcirkel där vi läser och diskuterar böcker under ett antal veckor ht 2016.
Grundskola 4 Svenska

Det är spännande att sitta tillsammans i en liten grupp och diskutera en bok som alla har läst. I detta arbete kommer eleverna att resonera om handling och budskap i de böcker som de har läst. 

Innehåll

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

SVENSKA

* formulera sig och kommunicera i tal [...],
* läsa och analysera skönlitteratur [...] för olika syften,

FÖRANKRING I CENTRALT INNEHÅLL 4-6

Läsa och skriva 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter [...] för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

Tala, lyssna och samtala 

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord [...] för att planera och genomföra en muntlig presentation. 

Berättande texter och sakprosatexter

  • Texter i form av skönlitteratur [...] som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap [...] och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

KONKRETISERING AV CENTRALT INNEHÅLL

Under ett antal veckor ska eleven ges möjlighet att...

* läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt och god läsförståelse.
* kunna sammanfatta och kommentera delar som de läst. 
* kunna redogöra för sina tankar och funderingar kring bokens huvudpersoner, händelser och budskap.
* kunna beskriva sin upplevelse av läsningen, muntligt och skriftligt.
* aktivt delta i diskussioner genom att argumentera för sina åsikter och lyssna på andras.

ARBETSSÄTT

Innan projektet börjar beställer pedagogen en boklåda med olika typer av skönlitterära  böcker. 

Pedagogen delar in klassen i 6 grupper och i varje grupp är det 4 elever. Grupperna har olika böcker med syftet att man efter projektet kan ha gjort de andra eleverna nyfikna och lässugna och att de har fått lite nya boktips.

Eleverna skall läsa ett visst antal sidor varje vecka och denna läsning ersätter den tidigare läsläxan under projektets pågående. Vilka sidor de skall läsa finns i ett lässchema som de får.

Varje torsdag får eleverna ett antal frågeställningar som ska hjälpa dem att fördjupa sig i texten. De ska skriva ner sina tankar och funderingar i google drive.

Projektet avslutas med att eleverna, gruppvis, får redovisa för klassen om sin bok. Frågor kommer att ges av pedagogen under sista veckan. 

BEDÖMNING

Eleverna bedöms efter deltagande i läsning, diskussioner och argumentationer (skriftligt och muntligt). Eleverna bedöms också efter sin förmåga att tolka texter, kunna resonera om läst text samt  att kunna berätta om sin upplevelse av läsningen.

Pedagogerna använder sig dessutom av en matris för bedömningen av elevernas lärande.

DOKUMENTATION

Pedagogen dokumenterar kunskapsutvecklingen genom elevernas skrivbok. Pedagogen gör också anteckningar kontinuerligt.

Matriser

Sv
Bokcirkel åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med VISST flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT flyt.
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring några viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt genom exempel.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt genom flera exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: