Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, årskurs 2, skriva

Skapad 2016-08-24 14:56 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Du ska kunna skriva meningar med stor och liten bokstav och skiljetecken (.?!)

Du ska kunna stava rätt på ord som du ofta använder eller som finns med i texter du läser.

Du ska kunna skriva enkla berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.

Du ska kunna förtydliga budskapet i dina texter med bilder.

Du ska kunna förbättra sina texter med stöd av läraren eller en annan elev.

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av att du får träna på att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Du kommer att få träna på att skriva texter med en tydlig inledning, handling och avslutning. Du kommer att få träna på att skriva läsligt för hand och du kommer att få träna på att skriva texter på dator. Du kommer att få träna på att stava rätt på ord du ofta använder.Du kommer att få träna på att skriva berättelser till en bild/ bildserie.Du kommer även att få göra egna illustrationer till en berättelse. Utifrån givna frågor får du träna på att förbättra sin egen text.

Vi kommer att bedöma detta genom att titta på dina egna texter som du skrivit för hand och på dator, du kommer få visa att du kan förstärka dina texter och berättelser med passande illustrationer. Du kommer att få  visa att du kan bearbeta egna texter utifrån respons.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: