Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2016-08-24 14:58 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Tre revolutioner i samma arbete, industriella, amerikanska och franska
Grundskola 7 – 9 Historia
Är alla människor lika värda? Finns Gud? Skall en kung styra ett samhälle? Demokrati? Kan vi massproducera varor? Politik?

Innehåll

Lgr11

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll

Konkreta mål för arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till förstå och förklara

 • Upplysningen, dess idéer och konsekvenser (t.ex. amerikanska revolutionen)
 • Den franska revolutionen, orsaker, händelseförlopp, nya tankegångar, och dess konsekvenser för samhället
 • Den industriella revolutionen, var den började, hur den utvecklade sig och vilka konsekvenser som den får för samhället
 • De tre revolutionernas påverkan på dagens samhälle.

Arbetsuppgifter

Vi jobbar i samråd med eleverna hur vi jobbar och hur de redovisar sina kunskaper. Vi jobbar i Google Classroom och där kommer arbetsuppgifterna göras.

 

Bedömning

Vi utgår ifrån Big 5. 

The big 5!

Förmågor som vi tränar under arbetsområdet

Analysförmåga

 • att kunna beskriva orsaker och konsekvenser
 • att kunna jämföra


Kommunikativförmåga

 • att kunna diskutera
 • att kunna motivera


Metakognintiv förmåga

 • att kunna värdera och jämföra


Förmåga att hantera information

 • att kunna söka och samla information


Begreppslig förmåga

 • att förstå innebörden av begrepp

 

Vi kommer även att konkretisera kunskapskrav. Detta kommer att synas i arbetsuppgifterna.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: