Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion HT16 Fjärilen

Skapad 2016-08-24 15:07 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Vi upprättar denna PP på grund av ny barngrupp och ny personal. Vi behöver jobba ihop gruppen och arbeta med rollsökning.Vi behöver introducera och presentera vår miljö och vårt material.

 

 

Innehåll

24 augusti 2016

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi ska arbeta med trygghet i både grupp och på individ nivå.

Vi ska utveckla och utmana samhörighetsförmågan och förståelse för varandra.

Den empatiska förmågan ska stärkas för att få ett starkare band i gruppen.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi har 9 inskolningsbarn denna termin och 6 barn som har varit hos oss sedan förra terminen, 1 av de barnen skolades in i maj.

Barngruppen är väldigt ny och vi ser att de "gamla" barnen visar intresse för de nya, de nya barnen visar intresse för de gamla barnen.

Vi vill ta tillvara på de barn som har förankrat rutiner och utvecklat sin språkligaförmåga, de är en tillgång för våra nya barn och det ger en tydlighet i vår verksamhet.

Vi vill ta tillvara på deras kompetens och ge dem möjlighet att utvecklas, utan att de tar över hela barngruppen. Vi ser dem som en tillgång i vår introduktion, där även dem kommer att introduceras i den nya gruppkonstellationen.

Vi har en pedagog som är ansvarig för de gamla barnen, så att de känner sig sedda och bekräftade under inskolningsperioden. Då fokus ligger mycket på de nya barnen, men lika så behöver de gamla barnen samma fokus.

Vi har även en ny pedagog denna termin, så vi befinner också i rollsökning och i en introduktionsperiod.

 

 

 Förberedelser:

Vi behöver ta fram nya sånger och gruppstärkande aktivititer att använda oss av på samlingen och i rörelserum.

Vi kommer att skriva ut bilder på barnen att använda på samlingen med deras namn på, för att uppmärksamma och säkerhetsställa att alla barn känner sig sedda och bekräftade.

Vi behöver tydliggöra vart materialet finns med hjälp av bilder samt utforma vår miljö så att den är mer tilltalande och intresserant för våra barn.

Vi ser intresse för Matematik,Naturvetenskap och teknik. Hälla, ösa, plocka och bygga.

Vi ska ta fram ett sandbord och även förbereda aktiviteter så som  t.ex. vattenlek. För att se intresset och hur vi ska arbeta vidare med detta i grupp och enskilt.

Aktiviteter:

Vi kommer att använda oss mycket av våra samlingar för att introducera material och stärka gruppen, för det är där vi har sett att vi kan fånga fokus och engagemang bäst.

Vi kommer att använda oss av närvaro, sånger, gruppstärkande aktiviteter och bilder för att få ihop gruppen.

Vi kommer även att använda oss av utav sånger på olika språk, så att barnen som har ett annat modersmål får känna samhörigheten i gruppen. Men även för att barnen ska utveckla sin förståelse för varandras likheter och olikheter.

VI kommer att introducera sagogrupper, där vi vill utveckla den språkligaförmågan, men även stimulera den empatiskaförmågan med hjälp av böcker. (kompisböckerna)

Vi kommer att använda oss utav rörelseaktiviteter både inne och ute, där alla barnen erbjuds att delta tillsammans och inte vänta på sin tur, då dom inte är mogna för det ännu.

Vi kommer även att arbeta mycket i små grupper och i tema/projekt. Detta kommer vi att planera mer utförligt när alla barnen har en överenskommelse.

I nuläget kommer vi att förankra rutiner för att finna tryggheten, tydligheten i vår verksamhet ska speglas på barnen och pedagogerna.

Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga och har insyn i vår verksamhet, vi kommer att skriva en överenskommelse tillsammans på efterinskolningssamtalet.

 

 

Reflektion och efterarbete:

30 september 2016

Vi befinner oss i nuläget fortfarande i en trygghetsperiod där vi ser framsteg varje dag, detta dokumenterar vi via lärloggar och framöver även via checkpoints.

En del förberedelser har vi inte kommit igång med på grund av en lång inskolningsperiod. Vi håller fast vid aktiviteterna som vi har planerat här, då vi ser intresse och utifrån de nya överenskommelserna så har vi kunnat sammanställa vår planering.

Vi kommer att tydliggöra miljön och aktiviteterna och detta via ny pedagogisk planering som baserar sig utifrån överenskommelserna.

(se. PP tema JAG)

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: