👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 8A: HT-17: Luft, vatten, mark, syror och baser1

Skapad 2016-08-24 15:25 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Kemi Direkt kapitel 2
Grundskola 8 Kemi

Luften syns ju inte. Varför är luft så viktig? Vatten är ett vanligt ämne men som har ovanliga egenskaper. Förutom luft och vatten behöver vi också marken för att kunna leva. Marken ger oss mat, metaller och energi. I avsnittet om Syror och baser 1 lär vi oss om vanliga syror och baser, pH-skalan, indikatorer och hur försurning påverkar luft, vatten och mark.

Innehåll

Syften

Undervisningens innehåll

Fokus på:

Luft

Syre, kväve, koldioxid och kolmonooxid

Ozon

Växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt

Fossila bränslen

Vattnets egenskaper och kretslopp

Vattenverk och reningsverk

Indikator och pH-värde

Syra, bas och neutral lösning

Försurning

 

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att :

göra undersökningar

ha genomgångar

diskutera,

läsa och  besvara frågor 

Bedömning sker på ett skriftligt prov och en laboration

 

 

Planering

v. 34 Luft s. 46-48

v. 35 Luft/ vatten s. 49-59

v. 36 Vatten s. 49-59

v. 37 Syror och baser  s. 64-70

v. 38 Syror och baser s. 64-70

v. 39 Syror och baser s.166-169

v.40 Repetition och prov

Kunskapskrav

Se matris

Uppgifter

 • Virtuellt vatten

 • Virtuellt vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi direkt: kaptel 2

F
Bör förbättras
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Saknar grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang. Du förklarar dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Skriftligt prov och projekt
Eleven ska använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Saknar grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang. Du förklarar dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Undersökning
Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Behöver hjälp med att föra resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningarna kan förbättras
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.